เช็คเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ปฐมพงศ์ ยะคำดุก PT20000179051 Kerry-KERRY EXPRESS Sep 16, 2020 13:36 092020000005
คุณเอกชัย​ ตันตระกูล PT20000178449 Kerry-KERRY EXPRESS Sep 14, 2020 16:43 092020000004
เทพกร ชยาวิวัฒน์กุล PT20000175911 Kerry-KERRY EXPRESS Sep 08, 2020 11:11 092020000003
สันติพงค์ เทศอาเส็น PT20000173701 Kerry-KERRY EXPRESS Sep 02, 2020 12:02 092020000002
นายภาณุวัฒน์​ นิลสุวรรณ PT20000173703 Kerry-KERRY EXPRESS Sep 02, 2020 00:00 092020000001
อรอิน อุลัย PT20000170828 Kerry-KERRY EXPRESS Aug 25, 2020 14:18 082020000006
อรอิน อุลัย PT20000170828 Kerry-KERRY EXPRESS Aug 25, 2020 14:18 082020000005
ชูเกียรติ ตีรวัฒนประภา PT20000166152 Kerry-KERRY EXPRESS Aug 13, 2020 15:15 082020000003
ปิยะพันธ์ ศรีชมภู KENPRO000001 -KENPRO Jul 31, 2020 072020000008
อรุณ PT20000160346 Kerry-KERRY EXPRESS Jul 30, 2020 11:47 072020000006
สมเดช​ มะขยัน TLOR000289913 Kerry-KERRY EXPRESS Jul 29, 2020 13:46 072020000007
นายผาไท มวยดี PT20000154712 Kerry-KERRY EXPRESS Jul 14, 2020 16:41 072020000005
วันธงชัย สุภวัฒนากร PT20000153861 Kerry-KERRY EXPRESS Jul 13, 2020 072020000004
ปิยะพันธ์ ศรีชมภู 820323675931 J&T Express-JT EXPRESS Jul 09, 2020 12:30 072020000003
บริษัท คาทรอนิกส์ จำกัด 820323674892 J&T Express-JT EXPRESS Jul 09, 2020 12:30 072020000002
นิภัทร์ศร ธรรมส่งรัศมี TLOR000285826 Kerry-KERRY EXPRESS Jul 08, 2020 13:52 072020000001
บริษัท ส.บุญรักษา จำกัด 820300043544 J&T Express-JT EXPRESS Jun 22, 2020 14:06 062020000006
บัณฑิต หัตถพิถีพันธุ์ PT20000142345 Kerry-KERRY EXPRESS Jun 15, 2020 12:54 062020000005
ธิดารัตน์ โวอ่อนศรี PT20000140445 Kerry-KERRY EXPRESS Jun 10, 2020 13:44 062020000003
บริษัท ส.บุญรักษา จำกัด PT20000140445 Kerry-KERRY EXPRESS Jun 10, 2020 13:44 062020000004
วันทนีย์ เต็มบริรักษ์ 820282445975 J&T Express-JT EXPRESS Jun 09, 2020 15:27 062020000002
ร.อ.วีรยุทธ จันทร์กระจ่าง PT20000136838 Kerry-KERRY EXPRESS Jun 02, 2020 13:44 062020000001
ปิยวรรณ แน่นอุดร (หัวหน้าแผนก BD) PT20000131972 Kerry-KERRY EXPRESS May 22, 2020 13:07 052020000006
วิรัช เลียนกิจพาณิชย์ PT20000129213 Kerry-KERRY EXPRESS May 16, 2020 052020000004
นาย มนตรี ศิริคำน้อย PT20000129212 Kerry-KERRY EXPRESS May 16, 2020 052020000005
พ.อ.อ. สกลวรรษ เทียนขาว PT20000128787 Kerry-KERRY COD May 15, 2020 052020000003
สมหมายเภสัช สาขา1 PT20000126753 Kerry-KERRY EXPRESS May 11, 2020 13:19 052020000002
ชนธัญ ทรัพย์กมล PT20000125994 Kerry-KERRY EXPRESS May 09, 2020 09:44 052020000001
อัญชิสา วันเพ็ชร PT20000122699 Kerry-KERRY EXPRESS May 02, 2020 09:57 042020000007
ฉลอง มั่งสมบูรณ์ PT20000121922 Kerry-KERRY EXPRESS Apr 30, 2020 14:01 042020000006
สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง(ห้วยบง) PT20000120645 Kerry-KERRY EXPRESS Apr 28, 2020 13:45 042020000005
นิพิฐพนธ์ เปี่ยมลาภพริ้ง PT20000111199 Kerry-KERRY EXPRESS Apr 07, 2020 11:30 042020000002
ร.ต.เอกชัย อุทธิยา PT20000111198 Kerry-KERRY EXPRESS Apr 07, 2020 11:30 042020000001
พิเชษฐ์ ภาศิลป์ PT20000103057 Kerry-KERRY EXPRESS Mar 23, 2020 13:01 032020000003
์๊นุชนันท์ ธนะสูตร PT20000098029 Kerry-KERRY EXPRESS Mar 11, 2020 15:19 032020000002
ส.ต.ท.เจษฎา นาใจยงค์ PT20000093684 Kerry-KERRY EXPRESS Mar 02, 2020 12:31 022020000011
เกริกวิทย์ อิศรางกูรฯ PT20000093680 Kerry-KERRY EXPRESS Mar 02, 2020 12:31 032020000001
ศิระ บุญแทน PT20000091733 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 26, 2020 13:22 022020000010
อดิเทพ PT20000090708 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 24, 2020 13:37 022020000007
ณรงค์ฤทธิ์​ คำโต๊ะ PT20000090706 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 24, 2020 13:37 022020000008
นายปัจฉิม ศิริโท PT20000089098 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 19, 2020 13:11 022020000006
ร.ท.สันติ ตุ้มเรือง PT20000088710 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 18, 2020 14:18 022020000005
ส.ต.ท.อานุภาพ แรงเขตการ PT20000085524 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 11, 2020 022020000004
บุณยกร ผาจ้อง PT20000085523 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 11, 2020 022020000003
จิรายุ ฮวบดีบอน PT20000082353 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 04, 2020 12:19 022020000002
ธนเทพ ยิ่งสมบัติ PT20000082265 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 04, 2020 08:42 022020000001
พิเชษฐ PT20000080718 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 31, 2020 17:42 012020000007
สุวิทัตร จินดาประกาย PT20000075570 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 20, 2020 13:02 012020000006
บุษบา แดงประเสริฐ PT20000075104 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 18, 2020 13:01 012020000005
สมพร ทองอุปการ PT20000074267 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 16, 2020 13:28 012020000004
ชื่อลูกค้า : ปฐมพงศ์ ยะคำดุก
Tracking number : PT20000179051
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020 13:36
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : คุณเอกชัย​ ตันตระกูล
Tracking number : PT20000178449
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020 16:43
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : เทพกร ชยาวิวัฒน์กุล
Tracking number : PT20000175911
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020 11:11
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : สันติพงค์ เทศอาเส็น
Tracking number : PT20000173701
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020 12:02
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : นายภาณุวัฒน์​ นิลสุวรรณ
Tracking number : PT20000173703
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : อรอิน อุลัย
Tracking number : PT20000170828
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020 14:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006
ชื่อลูกค้า : อรอิน อุลัย
Tracking number : PT20000170828
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020 14:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000005
ชื่อลูกค้า : ชูเกียรติ ตีรวัฒนประภา
Tracking number : PT20000166152
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2020 15:15
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000003
ชื่อลูกค้า : ปิยะพันธ์ ศรีชมภู
Tracking number : KENPRO000001
ประเภทการส่งสินค้า : -KENPRO
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000008
ชื่อลูกค้า : อรุณ
Tracking number : PT20000160346
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2020 11:47
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : สมเดช​ มะขยัน
Tracking number : TLOR000289913
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2020 13:46
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000007
ชื่อลูกค้า : นายผาไท มวยดี
Tracking number : PT20000154712
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020 16:41
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000005
ชื่อลูกค้า : วันธงชัย สุภวัฒนากร
Tracking number : PT20000153861
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : ปิยะพันธ์ ศรีชมภู
Tracking number : 820323675931
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-JT EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020 12:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000003
ชื่อลูกค้า : บริษัท คาทรอนิกส์ จำกัด
Tracking number : 820323674892
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-JT EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020 12:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : นิภัทร์ศร ธรรมส่งรัศมี
Tracking number : TLOR000285826
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2020 13:52
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : บริษัท ส.บุญรักษา จำกัด
Tracking number : 820300043544
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-JT EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 22, 2020 14:06
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000006
ชื่อลูกค้า : บัณฑิต หัตถพิถีพันธุ์
Tracking number : PT20000142345
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020 12:54
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000005
ชื่อลูกค้า : ธิดารัตน์ โวอ่อนศรี
Tracking number : PT20000140445
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020 13:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : บริษัท ส.บุญรักษา จำกัด
Tracking number : PT20000140445
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020 13:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : วันทนีย์ เต็มบริรักษ์
Tracking number : 820282445975
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-JT EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020 15:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : ร.อ.วีรยุทธ จันทร์กระจ่าง
Tracking number : PT20000136838
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 02, 2020 13:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : ปิยวรรณ แน่นอุดร (หัวหน้าแผนก BD)
Tracking number : PT20000131972
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2020 13:07
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : วิรัช เลียนกิจพาณิชย์
Tracking number : PT20000129213
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : นาย มนตรี ศิริคำน้อย
Tracking number : PT20000129212
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : พ.อ.อ. สกลวรรษ เทียนขาว
Tracking number : PT20000128787
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : สมหมายเภสัช สาขา1
Tracking number : PT20000126753
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020 13:19
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : ชนธัญ ทรัพย์กมล
Tracking number : PT20000125994
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2020 09:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : อัญชิสา วันเพ็ชร
Tracking number : PT20000122699
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020 09:57
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000007
ชื่อลูกค้า : ฉลอง มั่งสมบูรณ์
Tracking number : PT20000121922
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2020 14:01
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000006
ชื่อลูกค้า : สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง(ห้วยบง)
Tracking number : PT20000120645
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020 13:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : นิพิฐพนธ์ เปี่ยมลาภพริ้ง
Tracking number : PT20000111199
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020 11:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : ร.ต.เอกชัย อุทธิยา
Tracking number : PT20000111198
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020 11:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : พิเชษฐ์ ภาศิลป์
Tracking number : PT20000103057
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020 13:01
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : ์๊นุชนันท์ ธนะสูตร
Tracking number : PT20000098029
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020 15:19
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : ส.ต.ท.เจษฎา นาใจยงค์
Tracking number : PT20000093684
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020 12:31
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000011
ชื่อลูกค้า : เกริกวิทย์ อิศรางกูรฯ
Tracking number : PT20000093680
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020 12:31
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : ศิระ บุญแทน
Tracking number : PT20000091733
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2020 13:22
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000010
ชื่อลูกค้า : อดิเทพ
Tracking number : PT20000090708
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020 13:37
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000007
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ฤทธิ์​ คำโต๊ะ
Tracking number : PT20000090706
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020 13:37
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000008
ชื่อลูกค้า : นายปัจฉิม ศิริโท
Tracking number : PT20000089098
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 19, 2020 13:11
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000006
ชื่อลูกค้า : ร.ท.สันติ ตุ้มเรือง
Tracking number : PT20000088710
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2020 14:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000005
ชื่อลูกค้า : ส.ต.ท.อานุภาพ แรงเขตการ
Tracking number : PT20000085524
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : บุณยกร ผาจ้อง
Tracking number : PT20000085523
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : จิรายุ ฮวบดีบอน
Tracking number : PT20000082353
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020 12:19
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : ธนเทพ ยิ่งสมบัติ
Tracking number : PT20000082265
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020 08:42
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : พิเชษฐ
Tracking number : PT20000080718
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 31, 2020 17:42
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000007
ชื่อลูกค้า : สุวิทัตร จินดาประกาย
Tracking number : PT20000075570
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020 13:02
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : บุษบา แดงประเสริฐ
Tracking number : PT20000075104
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020 13:01
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : สมพร ทองอุปการ
Tracking number : PT20000074267
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020 13:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
Powered by MakeWebEasy.com