เช็คเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
บริษัท ส.บุญรักษา จำกัด 820300043544 J&T Express-JT EXPRESS Jun 22, 2020 14:06 062020000006
บัณฑิต หัตถพิถีพันธุ์ PT20000142345 Kerry-KERRY EXPRESS Jun 15, 2020 12:54 062020000005
ธิดารัตน์ โวอ่อนศรี PT20000140445 Kerry-KERRY EXPRESS Jun 10, 2020 13:44 062020000003
บริษัท ส.บุญรักษา จำกัด PT20000140445 Kerry-KERRY EXPRESS Jun 10, 2020 13:44 062020000004
วันทนีย์ เต็มบริรักษ์ 820282445975 J&T Express-JT EXPRESS Jun 09, 2020 15:27 062020000002
ร.อ.วีรยุทธ จันทร์กระจ่าง PT20000136838 Kerry-KERRY EXPRESS Jun 02, 2020 13:44 062020000001
ปิยวรรณ แน่นอุดร (หัวหน้าแผนก BD) PT20000131972 Kerry-KERRY EXPRESS May 22, 2020 13:07 052020000006
วิรัช เลียนกิจพาณิชย์ PT20000129213 Kerry-KERRY EXPRESS May 16, 2020 052020000004
นาย มนตรี ศิริคำน้อย PT20000129212 Kerry-KERRY EXPRESS May 16, 2020 052020000005
พ.อ.อ. สกลวรรษ เทียนขาว PT20000128787 Kerry-KERRY COD May 15, 2020 052020000003
สมหมายเภสัช สาขา1 PT20000126753 Kerry-KERRY EXPRESS May 11, 2020 13:19 052020000002
ชนธัญ ทรัพย์กมล PT20000125994 Kerry-KERRY EXPRESS May 09, 2020 09:44 052020000001
อัญชิสา วันเพ็ชร PT20000122699 Kerry-KERRY EXPRESS May 02, 2020 09:57 042020000007
ฉลอง มั่งสมบูรณ์ PT20000121922 Kerry-KERRY EXPRESS Apr 30, 2020 14:01 042020000006
สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง(ห้วยบง) PT20000120645 Kerry-KERRY EXPRESS Apr 28, 2020 13:45 042020000005
นิพิฐพนธ์ เปี่ยมลาภพริ้ง PT20000111199 Kerry-KERRY EXPRESS Apr 07, 2020 11:30 042020000002
ร.ต.เอกชัย อุทธิยา PT20000111198 Kerry-KERRY EXPRESS Apr 07, 2020 11:30 042020000001
พิเชษฐ์ ภาศิลป์ PT20000103057 Kerry-KERRY EXPRESS Mar 23, 2020 13:01 032020000003
์๊นุชนันท์ ธนะสูตร PT20000098029 Kerry-KERRY EXPRESS Mar 11, 2020 15:19 032020000002
ส.ต.ท.เจษฎา นาใจยงค์ PT20000093684 Kerry-KERRY EXPRESS Mar 02, 2020 12:31 022020000011
เกริกวิทย์ อิศรางกูรฯ PT20000093680 Kerry-KERRY EXPRESS Mar 02, 2020 12:31 032020000001
ศิระ บุญแทน PT20000091733 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 26, 2020 13:22 022020000010
อดิเทพ PT20000090708 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 24, 2020 13:37 022020000007
ณรงค์ฤทธิ์​ คำโต๊ะ PT20000090706 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 24, 2020 13:37 022020000008
นายปัจฉิม ศิริโท PT20000089098 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 19, 2020 13:11 022020000006
ร.ท.สันติ ตุ้มเรือง PT20000088710 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 18, 2020 14:18 022020000005
ส.ต.ท.อานุภาพ แรงเขตการ PT20000085524 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 11, 2020 022020000004
บุณยกร ผาจ้อง PT20000085523 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 11, 2020 022020000003
จิรายุ ฮวบดีบอน PT20000082353 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 04, 2020 12:19 022020000002
ธนเทพ ยิ่งสมบัติ PT20000082265 Kerry-KERRY EXPRESS Feb 04, 2020 08:42 022020000001
พิเชษฐ PT20000080718 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 31, 2020 17:42 012020000007
สุวิทัตร จินดาประกาย PT20000075570 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 20, 2020 13:02 012020000006
บุษบา แดงประเสริฐ PT20000075104 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 18, 2020 13:01 012020000005
สมพร ทองอุปการ PT20000074267 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 16, 2020 13:28 012020000004
กิตติศักดิ์ คงตะโก PT20000070893 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 09, 2020 15:55 012020000003
มนตรี​ กัลยาพรม PT20000069338 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 07, 2020 14:40 012020000002
ประสพสัณห์ สามงามนิ่ม PT20000067785 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 03, 2020 12:38 122019000010
สอาด หลังปูเตะ PT20000067786 Kerry-KERRY EXPRESS Jan 03, 2020 12:38 122019000009
กัญญาภัทร ขันทะเสน PT20000065930 Kerry-KERRY EXPRESS Dec 25, 2019 14:14 122019000008
ปิยพงศ์ นิพัทธ์ศานต์ PT20000060885 Kerry-KERRY EXPRESS Dec 12, 2019 14:35 122019000006
นายอนันต์ พันธุ์เสนีย์ PT20000059564 Kerry-KERRY EXPRESS Dec 09, 2019 13:08 122019000005
ณัฐพัชร์ อัครพรพูนผล PT20000058820 Kerry-KERRY EXPRESS Dec 06, 2019 13:27 122019000003
นายอนุรักษ์ มิลินทรานุช PT20000058819 Kerry-KERRY EXPRESS Dec 06, 2019 13:27 122019000004
สุทธิพงศ์ ศรีเกษม PT20000058225 Kerry-KERRY EXPRESS Dec 03, 2019 16:45 122019000002
ปรัชญา ปัญญา PT20000057361 Kerry-KERRY EXPRESS Dec 02, 2019 12:58 122019000001
สิทธา แก้วโกมุท PT20000056281 Kerry-KERRY EXPRESS Nov 28, 2019 14:28 112019000012
ชลธี เผื่อแผ่ PT20000054390 Kerry-KERRY EXPRESS Nov 23, 2019 09:43 112019000010
อดิสรณ์ เดชบุญ PT20000054154 Kerry-KERRY EXPRESS Nov 22, 2019 13:17 112019000008
ด.ต.กฤษณะ หุ่นเก่า PT20000053074 Kerry-KERRY EXPRESS Nov 19, 2019 15:56 112019000009
พ.จ.อ.ลิขิต ร่วมสุข PT20000051302 Kerry-KERRY EXPRESS Nov 14, 2019 112019000007
ชื่อลูกค้า : บริษัท ส.บุญรักษา จำกัด
Tracking number : 820300043544
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-JT EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 22, 2020 14:06
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000006
ชื่อลูกค้า : บัณฑิต หัตถพิถีพันธุ์
Tracking number : PT20000142345
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020 12:54
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000005
ชื่อลูกค้า : ธิดารัตน์ โวอ่อนศรี
Tracking number : PT20000140445
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020 13:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : บริษัท ส.บุญรักษา จำกัด
Tracking number : PT20000140445
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020 13:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : วันทนีย์ เต็มบริรักษ์
Tracking number : 820282445975
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-JT EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020 15:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : ร.อ.วีรยุทธ จันทร์กระจ่าง
Tracking number : PT20000136838
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 02, 2020 13:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : ปิยวรรณ แน่นอุดร (หัวหน้าแผนก BD)
Tracking number : PT20000131972
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2020 13:07
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : วิรัช เลียนกิจพาณิชย์
Tracking number : PT20000129213
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : นาย มนตรี ศิริคำน้อย
Tracking number : PT20000129212
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : พ.อ.อ. สกลวรรษ เทียนขาว
Tracking number : PT20000128787
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : สมหมายเภสัช สาขา1
Tracking number : PT20000126753
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020 13:19
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : ชนธัญ ทรัพย์กมล
Tracking number : PT20000125994
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2020 09:44
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : อัญชิสา วันเพ็ชร
Tracking number : PT20000122699
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020 09:57
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000007
ชื่อลูกค้า : ฉลอง มั่งสมบูรณ์
Tracking number : PT20000121922
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2020 14:01
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000006
ชื่อลูกค้า : สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง(ห้วยบง)
Tracking number : PT20000120645
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020 13:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : นิพิฐพนธ์ เปี่ยมลาภพริ้ง
Tracking number : PT20000111199
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020 11:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : ร.ต.เอกชัย อุทธิยา
Tracking number : PT20000111198
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020 11:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : พิเชษฐ์ ภาศิลป์
Tracking number : PT20000103057
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2020 13:01
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : ์๊นุชนันท์ ธนะสูตร
Tracking number : PT20000098029
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020 15:19
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : ส.ต.ท.เจษฎา นาใจยงค์
Tracking number : PT20000093684
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020 12:31
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000011
ชื่อลูกค้า : เกริกวิทย์ อิศรางกูรฯ
Tracking number : PT20000093680
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020 12:31
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : ศิระ บุญแทน
Tracking number : PT20000091733
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2020 13:22
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000010
ชื่อลูกค้า : อดิเทพ
Tracking number : PT20000090708
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020 13:37
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000007
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ฤทธิ์​ คำโต๊ะ
Tracking number : PT20000090706
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 24, 2020 13:37
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000008
ชื่อลูกค้า : นายปัจฉิม ศิริโท
Tracking number : PT20000089098
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 19, 2020 13:11
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000006
ชื่อลูกค้า : ร.ท.สันติ ตุ้มเรือง
Tracking number : PT20000088710
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2020 14:18
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000005
ชื่อลูกค้า : ส.ต.ท.อานุภาพ แรงเขตการ
Tracking number : PT20000085524
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : บุณยกร ผาจ้อง
Tracking number : PT20000085523
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : จิรายุ ฮวบดีบอน
Tracking number : PT20000082353
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020 12:19
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : ธนเทพ ยิ่งสมบัติ
Tracking number : PT20000082265
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020 08:42
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : พิเชษฐ
Tracking number : PT20000080718
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 31, 2020 17:42
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000007
ชื่อลูกค้า : สุวิทัตร จินดาประกาย
Tracking number : PT20000075570
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 20, 2020 13:02
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : บุษบา แดงประเสริฐ
Tracking number : PT20000075104
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2020 13:01
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : สมพร ทองอุปการ
Tracking number : PT20000074267
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2020 13:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : กิตติศักดิ์ คงตะโก
Tracking number : PT20000070893
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 09, 2020 15:55
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : มนตรี​ กัลยาพรม
Tracking number : PT20000069338
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020 14:40
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : ประสพสัณห์ สามงามนิ่ม
Tracking number : PT20000067785
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020 12:38
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000010
ชื่อลูกค้า : สอาด หลังปูเตะ
Tracking number : PT20000067786
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 03, 2020 12:38
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000009
ชื่อลูกค้า : กัญญาภัทร ขันทะเสน
Tracking number : PT20000065930
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 25, 2019 14:14
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000008
ชื่อลูกค้า : ปิยพงศ์ นิพัทธ์ศานต์
Tracking number : PT20000060885
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2019 14:35
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000006
ชื่อลูกค้า : นายอนันต์ พันธุ์เสนีย์
Tracking number : PT20000059564
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019 13:08
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000005
ชื่อลูกค้า : ณัฐพัชร์ อัครพรพูนผล
Tracking number : PT20000058820
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019 13:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000003
ชื่อลูกค้า : นายอนุรักษ์ มิลินทรานุช
Tracking number : PT20000058819
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019 13:27
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : สุทธิพงศ์ ศรีเกษม
Tracking number : PT20000058225
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019 16:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : ปรัชญา ปัญญา
Tracking number : PT20000057361
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019 12:58
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : สิทธา แก้วโกมุท
Tracking number : PT20000056281
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 28, 2019 14:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000012
ชื่อลูกค้า : ชลธี เผื่อแผ่
Tracking number : PT20000054390
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 23, 2019 09:43
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000010
ชื่อลูกค้า : อดิสรณ์ เดชบุญ
Tracking number : PT20000054154
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 22, 2019 13:17
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000008
ชื่อลูกค้า : ด.ต.กฤษณะ หุ่นเก่า
Tracking number : PT20000053074
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 19, 2019 15:56
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000009
ชื่อลูกค้า : พ.จ.อ.ลิขิต ร่วมสุข
Tracking number : PT20000051302
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-KERRY EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000007
Powered by MakeWebEasy.com